Certified ScrumMaster

Szkolenie certyfikowane przez Scrum Alliance, uprawniające do przystąpienia do egzaminu CSM®. Warsztaty realizowane w formule online przez ScrumCenter Limited. Trener prowadzący: Simon Roberts, ekspert Agile z wieloletnim doświadczeniem i niebywałymi zdolnościami facylitacyjnymi. Szkolenie w języku angielskim. Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne mailowo (andrzej.klose@klosebrothers.pl).

Certified Scrum Product Owner

Szkolenie certyfikowane przez Scrum Alliance, uprawniające do uzyskania certyfikatu CSPO®. Warsztaty realizowane w formule online przez ScrumCenter Limited. Trener prowadzący: Simon Roberts, ekspert Agile z wieloletnim doświadczeniem i niebywałymi zdolnościami facylitacyjnymi. Szkolenie w języku angielskim. Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne mailowo (andrzej.klose@klosebrothers.pl).

Certified ScrumMaster

Szkolenie certyfikowane przez Scrum Alliance, uprawniające do przystąpienia do egzaminu CSM®. Warsztaty realizowane w formule online przez ScrumCenter Limited. Trener prowadzący: Simon Roberts, ekspert Agile z wieloletnim doświadczeniem i niebywałymi zdolnościami facylitacyjnymi. Szkolenie w języku angielskim. Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne mailowo (andrzej.klose@klosebrothers.pl).