Kontakt

Poznaj nas

  Informacje na temat wypełniania przez nas obowiązków informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 RODO można znaleźć w naszej polityce prywatności.

  52-315 Wrocław
  ul. Kobierzycka 19B
  kontakt@klosebrothers.pl

  Klose Brothers Polska Sp. z o.o.

  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  NIP 8992930604
  REGON 522543914
  KRS 0000976586