Polityka Prywatności Klose Brothers Polska Sp. z o.o.

Jesteśmy zespołem składającym się z ponad 30 specjalistów z różnych obszarów IT. Posiadamy wieloletnie doświadczenie jako usługodawca innowacyjnego oprogramowania. Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej jakości rozwiązań informatycznych dla firm. Uwzględniając potrzeby i wymagania naszych Klientów, w poniższej Polityce Prywatności wskazujemy, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi.

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania Klose Brothers Polska Sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszych usług oraz dostępnych w związku z tym wyborów. Zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Zbieranie Danych

Zbieramy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub nazwę firmy, którą reprezentujesz, poprzez różne środki, w tym naszą stronę internetową www.klosebrothers.pl oraz kontakt przez media społecznościowe (Facebook, Instagram, Linkedin, X).

Cel Przetwarzania Danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w tym:

  • Na podstawie Twojej zgody na działania takie jak wysyłanie e-maili informacyjnych.
  • W celu podjęcia działań związanych z możliwością zawarcia przyszłych umów.
  • Dla naszych uzasadnionych interesów prawnych w kontaktowaniu się z Tobą w sprawie obsługi umowy lub reklamacji.
  • Dla wewnętrznych celów administracyjnych i statystyk.
  • Dla celów archiwalnych i zabezpieczenia informacji w przypadku wystąpienia potrzeby prawnej.
  • Dla możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Udostępnianie Danych i Dostęp Trzecich Stron

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na mocy prawa oraz podmiotom, z którymi regularnie współpracujemy, takim jak dostawcy systemów IT, firmy hostingowe, kancelarie prawne i firmy kurierskie. Twoje dane osobowe mogą zostać również przekazane do osób, które w naszym imieniu prowadzą szkolenia. Zapewniamy, że zakres przekazywanych informacji jest zawsze niezbędny i adekwatny do osiągnięcia zamierzonych celów.

Prawa Podmiotu Danych

Masz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz praw w zakresie automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.

Środki Ochrony Danych

Stosujemy różnorodne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Polityka Przechowywania Danych

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne dla celów określonych w tej Polityce i zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi.

Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej.

Dane Kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z prywatnością prosimy o kontakt z nami pod adresem kontakt@klosebrothers.pl

Prawo do Wniesienia Skargi

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

Cookies i Podobne Technologie

Nie używamy i nie planujemy używać plików cookies ani podobnych.

Dane Administratora Danych

Klose Brothers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: ul. Kobierzycka 19B, Wrocław (52-315), Polska KRS: 0000976586 NIP: 8992930604 REGON: 522543914 Email: kontakt@klosebrothers.pl.

Zbieranie Danych za Pomocą Formularza Kontaktowego

Zbieramy dane przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i treść wiadomości. Prosimy o podawanie tylko niezbędnych danych osobowych, szczególnie w załącznikach do formularza.

Transfer Danych poza EOG

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki każdorazowo weryfikujemy czy nasi dostawcy spełniają wymogi wynikające z decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. “Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).

Automatyzacja i profilowanie

Nie profilujemy ani nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.