Polityka prywatności

Podczas odwiedzania tej strony internetowej automatycznie zbierane są dane, które przekazuje Twoja przeglądarka i które są przechowywane w tzw. plikach dziennika serwera. Dane te nie mogą być przyporządkowane do konkretnych osób. Nie są one też łączone z innymi źródłami danych.

Na tej stronie internetowej dane są gromadzone i przechowywane w formie anonimowej w celach marketingowych i optymalizacyjnych.

Friendly Captcha

Nasza strona internetowa korzysta z usługi “Friendly Captcha” (www.friendlycaptcha.com).
Usługa ta jest oferowana przez Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Niemcy.

Friendly Captcha jest nowatorskim, przyjaznym dla prywatności rozwiązaniem ochronnym, mającym na celu utrudnienie korzystania z naszej strony internetowej przez zautomatyzowane programy i skrypty (tzw. “boty”). Ze względu na dużą ilość zapytań programistycznych i spamu, konieczne jest dla nas włączenie kontroli technicznej przy udostępnianiu formularzy kontaktowych. W tym celu zintegrowaliśmy kod programu Friendly Captcha z naszą stroną internetową (np. dla formularzy kontaktowych), aby urządzenie końcowe odwiedzającego mogło nawiązać połączenie z serwerami Friendly Captcha w celu otrzymania zadania obliczeniowego od Friendly Captcha. Urządzenie końcowe odwiedzającego rozwiązuje obliczenie (zagadkę), które wymaga pewnych zasobów systemowych, i wysyła wynik obliczenia do naszego serwera internetowego. Serwer kontaktuje się z serwerem Friendly Captcha za pośrednictwem interfejsu i otrzymuje odpowiedź stwierdzającą, czy zagadka została rozwiązana poprawnie przez urządzenie końcowe. W zależności od wyniku możemy zastosować zasady bezpieczeństwa do żądań za pośrednictwem naszej strony internetowej i w ten sposób na przykład przetworzyć je lub odrzucić.

Friendly Captcha przetwarza i przechowuje następujące dane podczas opisanego powyżej procesu:

  • Informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
  • Zanonimizowany adres IP komputera składającego wniosek
  • Zanonimizowany licznik na adres IP w celu kontroli zadań kryptograficznych
  • Strona internetowa, z której dokonano dostępu.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie do ochrony przed spamem i botami, jak opisano powyżej. Friendly Captcha nie ustawia ani nie odczytuje żadnych plików cookies na urządzeniu końcowym odwiedzającego. Adresy IP są przechowywane jedynie w formie hashowanej (jednokierunkowo zaszyfrowanej) i nie pozwalają nam ani Friendly Captcha na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat danej osoby. W przypadku zebrania danych osobowych, są one usuwane najpóźniej po 30 dniach. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w ochronie naszej strony internetowej przed nadużyciami ze strony botów, tj. ochrona przed spamem i ochrona przed atakami (np. masowe żądania), art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z Friendly Captcha można znaleźć na stronie https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Twoje prawo do informacji i usunięcia danych

Jeżeli przechowujemy Twoje dane, możesz w każdej chwili bezpłatnie zażądać informacji na ich temat oraz, o ile nie jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania, również zażądać ich usunięcia. Usunięcie przechowywanych danych osobowych następuje, gdy cofniesz zgodę na ich przechowywanie, gdy nie są już one konieczne do realizacji celu, któremu służyło ich przechowywanie lub gdy ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych. Usunięcie zostaje zastąpione zablokowaniem zgodnie z wymogami prawnymi, np. jeśli usunięcie nie jest dopuszczalne ze względu na prawne lub umowne obowiązki przechowywania. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych lub w celu uzyskania informacji, zablokowania, usunięcia i poprawienia Twoich danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami na podany powyżej adres.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, na które niniejsze oświadczenie nie mogło odpowiedzieć lub jeśli chciałbyś uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat jakiegoś punktu, prosimy o kontakt na podany wyżej adres.