Nota prawna

Klose Brothers Polska Sp. z o.o.
ul. Kobierzycka 19B
52-315 Wrocław

e-mail: kontakt@klosebrothers.pl
Zarząd: Martin Klose, Andrzej Klose

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000976586
REGON 522543914 
NIP: 8992930604

Prawa autorskie

Strona internetowa jest własnością spółek klose brothers GmbH oraz klose brothers Polska Sp. z o.o. i podlega prawu autorskiemu.
Powielanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie publikowanych tekstów, zdjęć, materiałów graficznych i wszelkich innych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy.

Ograniczenia odpowiedzialności

Treści publikowane na tej stronie internetowej zostały starannie sprawdzone, jednakże mogą występować niezamierzone błędy lub nieścisłości. Spółka nie ponosi odpowiedzialności lub gwarancji za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych danych.

Hiperłącza

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki do stron internetowych należących osób trzecich. Nie mamy jakiegokolwiek wpływu na informacje zawarte na tych stronach i nie gwarantujemy, że są one zgodne ze stanem faktycznym. Za treści zamieszczone na stronach internetowych osób trzecich odpowiadają ich właściciele. W chwili umieszczenia linków prowadzących do stron osób trzecich nie stwierdziliśmy żadnych przeciwskazań pod kątem zamieszczonej treści. Zobowiązujemy się do niezwłocznej aktualizacji linków lub ich usunięcia, jeśli tylko zostaniemy powiadomieni o fakcie zamieszczenia nieodpowiedniej treści.

Zdjęcia, logo, elementy graficzne

Wszystkie publikowane zdjęcia i materiały graficzne są własnością Spółki lub osób trzecich, które zezwoliły Spółce na ich publikację.

Odpowiedzialny za zawartość strony:

Martin Klose (adres jak powyżej)