Coderetreat

Na warsztatach coderetreat spędzamy cały dzień pisząc czysty kod i rozwijając dobry design. Odbywa się kilka sesji dotyczących różnych aspektów tworzenia oprogramowania. Z reguły przechodzimy przez 5 sesji w ciągu jednego dnia.

W code retreat chodzi o doskonalenie naszych umiejętności i sposobu pracy jako zwinnych deweloperów, bez presji czasu związanej z nadchodzącym terminem zakończenia projektu.

Sesja odbywa się w bezpiecznym, odizolowanym od codziennej pogoni za terminami środowisku. Nie chodzi tu o szybkie pisanie kodu, ale o uczenie się od siebie nawzajem nowych podejść i rozwiązań w formie zabawy. Podczas pair- lub mob-programming, uczestnicy ciągle rotują pomiędzy zespołami, znajdując w ten sposób zupełnie nowe podejścia do rozwiązania bieżących wyzwań. W ten sposób jednocześnie poprawiamy jakość kodu i efektywność jego tworzenia.