Coaching

Skuteczne tworzenie oprogramowania to coś więcej niż tylko pisanie dobrego kodu. Jakość, a więc i opłacalność produktów software’owych zależy również od gotowości każdego do wzięcia odpowiedzialności za zespół i wspólną pracę nad celem.

Wspieramy firmy i zespoły w budowaniu zwinnych struktur i ciągłym ich doskonaleniu. Propagujemy continuous learning w obrębie zespołów i pomiędzy nimi, tak aby w pełni wykorzystać potencjał wszystkich pracowników.

Coaching może mieć charakter długoterminowy i ciągły lub być działaniem doraźnym, ponieważ optymalizacja metod zwykle przynosi pierwsze widoczne korzyści natychmiast. Nasze spektrum sięga od techniczno-metodycznego coachingu poszczególnych zespołów deweloperskich po coaching grup zespołów i całych działów. Coaching może być również organizowany na poziomie organizacji, jednocześnie obejmując wiele działów.

W ramach Agile Coaching szkolimy scrum masterów i wspieramy product ownerów oraz zwinne zespoły deweloperów. Eliminujemy dysfunkcje w zespołach lub pomagamy firmom w restrukturyzacji produkcji z uwzględnieniem wartości i koncepcji agile. Przekazujemy nasze techniczne know-how dotyczące najnowszych technologii i rozwoju, a także najlepsze praktyki z naszej codziennej pracy.

KONTROLA ZWINNOŚCI

Podczas agile check-up sprawdzamy wspólnie z klientem, czy już w pełni wykorzystywany jest potencjał organizacji. Wskazujemy obszary wymagające optymalizacji, tak, aby nasi klienci mogli jeszcze skuteczniej osiągać swoje cele firmowe. Przyglądamy się indywidualnie stosowanym procesom, metodom i strukturom lub omawiamy wyzwania techniczne, przed którymi stoją nasi klienci.

Agile check-up jest odpowiedni dla wszystkich organizacji – zarówno tych, które pilnie muszą zoptymalizować stosowane procesy, jak i w zespołach, które postrzegają zmiany w dłuższej perspektywie czasowej.

Wstępne konsultacje są całkowicie bezpłatne. Umów się z nami na spotkanie:
Kontakt.

APPRENTICE COMMUNITY

W ramach Apprentice Community pomagamy Ci zbudować własną, wewnętrzną społeczność programistów. Chodzi o stworzenie organizacji uczącej się i nie ograniczanie praktyk agile do obszaru wytwarzania oprogramowania, ale zakotwiczenie ich głęboko w kulturze korporacyjnej.

Od lat doskonalimy nasz własny, udany program Apprentice i chcielibyśmy również wspierać inne organizacje w budowaniu takiej wewnętrznej społeczności. Robiąc to, czerpiemy z naszej wewnętrznej encyklopedii wiedzy (technicznej), którą powinien opanować deweloper i opracowujemy indywidualny program dostosowany do Twojej organizacji i Twoich technologii. Program praktyk jest nie tylko bardzo odpowiedni dla udanego onboardingu nowych programistów, ale także dla rozwoju zupełnie nowej kultury korporacyjnej.