Kontakt

52-315 Wrocław
ul. Kobierzycka 19B
kontakt@klosebrothers.pl

Klose Brothers Polska Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 8992930604
REGON 522543914
KRS 0000976586

Poznaj nas